Montera din OFYR

Generellt

På grund av redskapens vikt bör uppackning och montering utföras av minst två personer. För OFYR XL rekommenderas 4 personer.

Undvik att justera själva matlagningsenhetens höjd med de justerbara fötterna. Enheten kan bli instabil om fötterna utökas mer än 10 mm.

Beläggningen på OFYRs matlagningsenheter Black (inkl. PRO series Black) och Concrete är känslig mot skador vid uppackning och montering. En filt ingår i förpackningen på dessa modeller. Se bruksanvisningen för hur du placerar filten.

Classic-serien

På grund av redskapens vikt bör uppackning och montering utföras av minst två personer. För OFYR XL rekommenderas 4 personer.

Undvik att justera själva matlagningsenhetens höjd med de justerbara fötterna. Enheten kan bli instabil om fötterna utökas mer än 10 mm.

Beläggningen på OFYRs matlagningsenheter Black (inkl. PRO series Black) och Concrete är känslig mot skador vid uppackning och montering. En filt ingår i förpackningen på dessa modeller. Se bruksanvisningen för hur du placerar filten.

Förvaring

Lämna alltid minst 20 cm mellan förvaringsutrymmet och övre plattan när du förvarar ved eller andra föremål i din OFYR Classic Storage eller OFYR Island. Detta är viktigt då undersidan av förvaringsplatsen kan bli väldigt varm. I värsta fall kan veden ta eld om den förvaras alltför nära plattan.

Island-serien

Verktygsfacket kan placeras på olika sidor av enheten. Både trä- och betongblocken har fötter på undersidan. De keramiska blockens fötter kräver montering efter uppackning medan träblockens är förmonterade.

Brandring

Du monterar enkelt brandingen på plattan med hjälp av 6 vinkeljärn.

Då brandringens ovan- och undersida har något olika välvning måste ringen monteras med det färgade klistermärket nedåt.

PRO-serien

Undvik att använda handtagen för att luta OFYR PRO-enheten. De är endast till för att putta eller dra enheten efter att hjulen har monterats på. Då hjulen saknar bromsar måste stopklossar användas om underlaget inte är helt plant för att hindra att enheten flyttar sig.

Relaterade sidor